Wet op het financieel toezicht tekst & toelichting

De financiële markten zijn volop in beweging en daarmee de Wet op het financieel toezicht (Wft) ook. Sinds de inwerkingtreding van deze wet hebben ruim vijftig wetswijzigingen het daglicht gezien. Met deze wijzigingen ging een stroom aan Kamerstukken met officiële toelichtingen gepaard hetgeen het achterhalen van de complete toelichting bij de artikelen uit de Wft tot een complexe en tijdrovende zoektocht maakt.

Wet op het financieel toezicht tekst & toelichting

Dit boek biedt u een toegankelijke, gerangschikte toelichting op de artikelen uit de Wft. Er is een toepasselijkheidstabel opgenomen waaruit snel is af te leiden welke artikelen per financiële onderneming relevant zijn. Daarnaast zijn een trefwoordenregister en margekopjes toegevoegd om snel te zien wat de strekking van een bepaling is. Hierdoor is een handig naslagwerk ontstaan voor iedereen die actueel inzicht wil in de Wet op het financieel toezicht.

Wet op het financieel toezicht - Lagere Regelgeving tekst & toelichting

Menig artikel van de Wet op het financieel toezicht (Wft) is verder uitgewerkt in lagere regelgeving van de minister van Financiën. Daarnaast zijn enkele regelingen en beleidsregels vastgesteld door de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Veel van deze regelingen zijn in de afgelopen jaren gewijzigd, wat resulteert in gefragmenteerde officiële toelichtingen. In deze uitgave zijn de toelichtingen voor 26 regelingen geordend en eenvoudig toegankelijk gemaakt. Aan de orde komen onder andere de Uitvoeringsregeling Wft, de Vrijstellingsregeling Wft en het Besluit openbare biedingen Wft.

 

Praktische Informatie

Druk 3
ISBN 9789013130515
Redacteur Rezah Stegeman
Prijs combi-pakket € 199,50
Klik hier om te bestellen via Kluwer.
Print Friendly and PDF ^