Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met de Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014. 

Deze wet implementeert de Europese richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (MiFID II) en de Europese verordening  betreffende markten voor financiële instrumenten in de Nederlandse wetgeving. MiFID II en de verordening vervangen de richtlijn markten voor financiële instrumenten (MiFID I) uit 2004.

Met de richtlijn en de verordening wordt beoogd de Europese financiële markten meer transparant te maken, onder andere in verband met de snelle ontwikkelingen van handelsplatformen en handelstechnieken, en het toezicht te versterken.

Voor meer informatie:

 

 

Print Friendly and PDF ^