Werkstraf voor verduisterende penningmeester scoutingclub

Een 54-jarige man uit Deventer is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur. De man verduisterde als penningmeester grote bedragen van de bankrekeningen van een scoutingvereniging uit die stad. De rechtbank neemt het de man zeer kwalijk dat hij toen werkte als belastingambtenaar en ook als buitengewoon opsporingsambtenaar was aangesteld.

Auto’s, vakanties en de badkamer

Tussen december 2003 en januari 2011 schreef hij geld over naar zijn privérekening. Om deze verduistering te verdoezelen vervalste hij bankafschriften om bij een kascontrole niet tegen de lamp te lopen. Het geld besteedde hij aan een Renault Espace, een Renault Clio, vakanties naar Vlieland, Frankrijk en Curaçao en de badkamer.

Lagere straf

De rechtbank komt met de 150 uur werkstraf tot een lagere straf dan de officier van justitie had geëist. De man heeft (een gedeelte van) het verduisterde geld aan de scoutingvereniging terugbetaald. Daarnaast kwam tijdens de zitting naar voren dat verdachte gebukt gaat onder deze zaak, die grote indruk heeft gemaakt op de man en zijn gezin.

De man raakt waarschijnlijk zijn baan kwijt en loopt reputatieschade op. Verder zijn verdachtes blanco strafblad en de laag ingeschatte kans op herhaling redenen voor een lagere straf. De officier eiste een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden en een werkstraf van 240 uur.

Exacte bedrag onduidelijk

De scoutingvereniging eiste als benadeelde partij een bedrag van ruim 120.000 euro. De rechtbank verwijst de vereniging hiervoor naar de civiele rechter, waar ze een aparte zaak moet aanspannen. Op dit moment bestaat er veel onduidelijkheid over de exacte hoogte van het nog terug te betalen bedrag. Het bepalen van het exacte bedrag zou in deze strafzaak het proces onevenredig belasten.

Bron: de Rechtspraak

Print Friendly and PDF ^