Werkstraf en voorwaardelijke celstraf oud-wethouder voor vervalsen brief

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 65-jarige oud-wethouder uit Gemert veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vier maanden en een werkstraf van 120 uren voor valsheid in geschrifte. De rechtbank heeft een 36-jarige vrouw uit Gemert zojuist vrijgesproken.

De man was in 2009 wethouder van ruimtelijke ordening/ontwikkeling in de gemeente Gemert-Bakel. De vrouw werkte bij de gemeente als projectleider vastgoed. Een van haar projecten betrof De Fuik, een stuk gemeentegrond waarop agrarische bedrijven zich konden vestigen. De oud-wethouder heeft verklaard dat hij de vrouw in november 2009 vroeg een brief op te stellen dat een bouwvergunning was verleend voor het oprichten van een champignonkwekerij op dat terrein. Hij zette zijn handtekening onder de brief.

De oud-wethouder heeft verklaard dat hij wist dat de vergunning niet was verleend toen hij de brief dicteerde en ondertekende. Daarmee heeft hij valsheid in geschrifte gepleegd. Dat hij in de veronderstelling was dat de vergunning later wel zou worden verleend, maakt dat niet anders. Hij schreef de brief met de bedoeling anderen te doen geloven dat de vergunning was verleend en dat daarmee was voldaan aan een van de subsidievoorwaarden. De rechtbank vindt niet wettig en overtuigend bewezen dat de vrouw wist dat de vergunning bij het opstellen van de brief niet was verleend en daarom spreekt de rechtbank haar vrij.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat de man als wethouder in strijd met de waarheid heeft gehandeld. Als een wethouder in de uitoefening van zijn publieke functie iets op schrift stelt, moeten burgers op de juistheid ervan kunnen vertrouwen. Hij heeft dat vertrouwen beschaamd en daarmee de betrouwbaarheid en integriteit van het openbaar bestuur in diskrediet gebracht. In strafmatigende zin weegt mee dat de man niet uit was op persoonlijk gewin en hij geen tegenprestaties heeft gevraagd in ruil voor de brief.

De man is niet meer werkzaam als wethouder in de gemeente Gemert-Bakel, maar is er nog wel gemeenteraadslid en dus actief in het openbaar bestuur. De rechtbank legt daarom naast de werkstraf een voorwaardelijke celstraf op om de man ervan te weerhouden opnieuw in de fout te gaan.

Print Friendly and PDF ^