Werkdruk in de rechtspraak: Rechtspraak in gevaar

Rechters delen hogere straffen uit. Justitie moet vaker schadevergoedingen betalen aan mensen die onterecht hebben vastgezeten. Meer dan 700 rechters en raadsheren maken zich zorgen over de kwaliteit van de rechtspraak.

Ze ondertekenden eind 2012 een manifest over de toenemende werkdruk en de steeds zwaarder wordende productie-eisen die aan hen worden gesteld. De president van de Hoge Raad Geert Corstens sloot zich bij hen aan in een brandbrief in nrc.next. Uit onderzoek van Vrij Nederland in 2013 bleek dat rechters er genoeg van hebben, een kwart van hen overwoog zelfs om te stoppen. En in januari van dit jaar waarschuwde de NVvR voor ‘catastrofale gevolgen, zowel voor de samenleving als geheel als voor individuele rechtzoekenden’ naar aanleiding van het rapport Werkdruk Bewezen.

Rechters vinden de werkdruk structureel te hoog. Hebben ze gelijk of zeuren ze? Besteden ze te veel aandacht en tijd aan een mooi geschreven vonnis? Of is er meer aan de hand?

Marian Husken en Harry Lensink spraken voor hun boek De naakte rechter. Over de storm in de Nederlandse rechtspraak met deze rechters over de dagelijkse rechtspraktijk, de afwegingen die ze maken en de straffen die ze opleggen. Terwijl de werkdruk toeneemt, kalft de autoriteit van de rechters af en ook in de media uiten politici en burgers steeds fellere kritiek. Hoe ervaren rechters dit?

Tijdens het evenement Rechtspraak in gevaar, dat zal plaatsvinden op dinsdag 9 september in De Balie in Amsterdan, geeft  advocate Benedicte Ficq een eerste reactie op de bevindingen uit het boek. Vervolgens wordt gediscussieerd tijdens dit programma over de werkdruk in de rechtspraak met o.a. Frits Bakker (voorzitter Raad voor de Rechtspraak) en de raadsheren Ybo Buruma en Rinus Otte. Gerben Kor modereert het pro- gramma.

Marian Husken en Harry Lensink publiceerden samen eerder de best- sellers Handboek Holleeder, Het geheim van Bram Moszkowicz en De jacht op crimineel geld.

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^