Beantwoording Kamervragen Inzet camerasysteem @migoboras voor rechtshandhaving

Het camerasysteem @migoboras wordt door de KMar ingezet ter ondersteuning van het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV). Met MTV wordt beoogd illegaal verblijf, mensensmokkel, en document- en identiteitsfraude in een zo vroeg mogelijk stadium te bestrijden. Het systeem @migoboras bestaat uit vaste en mobiele camera’s geplaatst aan de doorgaande hoofdwegen in het grensgebied met België en Duitsland. Met dit systeem kunnen aan de hand van de kentekenplaat het land van herkomst en de voertuigcategorie worden bepaald, en wordt de snelheid, tijd en plaats van de voertuigpassage waargenomen. Op basis van deze informatie worden voertuigen geselecteerd waarop een controle kan worden uitgevoerd.

Eerste fase gebruik @migoboras voor strafrechtelijke handhaving

Vanaf medio april 2013 is gestart met de inzet van de Automatic Number Plate Recognition(ANPR)-functionaliteit van @migoboras voor de straf- rechtelijke rechtshandhaving door middel van proefnemingen. In de eerste fase, die vanaf medio april 2013 gedurende drie maanden heeft gelopen, is nog geen opvolging gegeven aan hits (behoudens zeer ernstige gevallen). Deze fase stond in het teken van het doortesten van de systeemcapaciteit, het gebruik van verschillende referentielijsten en de mogelijkheden van selectie van typen indicatoren, en daarmee inzicht krijgen in de potentie van gebruik van het systeem voor de rechtshandhaving.

Uit de proefnemingen blijkt dat gedurende de eerste fase het camerasysteem 15,6 miljoen passages van voertuigen heeft waargenomen, van zowel in- als uitreizend verkeer. Inzichtelijk is geworden dat circa 0,7% (109.000) van deze passages voorkwam op één van de gebruikte kentekenlijsten. Er zijn drie categorieën lijsten gebruikt: zogenoemde A-lijsten (lijsten met betrek- king tot onder meer gestolen en geschorste kentekens), opsporingslijsten (lijsten met betrekking tot politie-informatie) en een categorie diverse lijsten van uiteenlopende aard. Deze lijsten besloegen ten tijde van de meet- periode, opgeteld circa 170.000 kentekens. Er zijn totaal circa 51.000 hits geweest op de kentekens op de opsporingslijsten. Het is waarschijnlijk dat hieronder meervoudige hits van hetzelfde kenteken vallen, aangezien diverse voertuigen gedurende de meting, mogelijk zelfs dagelijks, meerdere malen de grens zijn overgekomen. Gegevens omtrent passages zijn niet opgeslagen en voertuiggegevens voortkomend uit hits zijn gewist gezien het doel van de eerste fase.

Vervolgtraject

Het is technisch en administratief haalbaar om de inzetmogelijkheden van @migoboras te verbreden naar de strafrechtelijke rechtshandhaving. Vanuit de taak en de informatiepositie van de KMar op de binnengrensregio kan de bredere inzet van @migoboras meerwaarde hebben voor de strafrechtelijke rechtshandhaving, in het bijzonder voor de aanpak van grensover- schrijdende criminaliteit.

De bevindingen en resultaten uit de eerste fase worden verwerkt in een nadere evaluatie, waarbij ook gekeken zal worden naar de juridische inzetmogelijkheden van @migoboras door de KMar voor de strafrechtelijke rechtshandhaving. In het najaar wordt de Tweede Kamer hierover nader geïnformeerd.

Print Friendly and PDF ^