Weekers behoudt steun meerderheid Kamer bij aanpak toeslagenfraude

Staatssecretaris Weekers (Financiën) wordt door PvdA, VVD, ChristenUnie en SGP gesteund in zijn aanpak van de fraude met toeslagen. CDA, PVV, SP, D66, GroenLinks, PvdD en 50PLUS zeggen het vertrouwen in hem op.

Bulgaarse bendes hebben ten onrechte vele miljoenen aan zorg- en huurtoeslagen geïncasseerd. Alle partijen zijn daar verontwaardigd over. Volgens D66'er Koolmees is het vertrouwen in de overheid, in Europa en in de staatssecretaris geschaad. Dijkgraaf (SGP) vraagt of de staatssecretaris niet eerder op de hoogte was van de toeslagenfraude. Ik was op de hoogte van het fenomeen van identiteits- en toeslagenfraude, maar de casus die op 21 april in Brandpunt werd getoond was nieuw voor mij, antwoordt de staatssecretaris. Overigens zegt hij de verontwaardiging van de Kamer voluit te delen.

De Kamer onderstreept het belang van adequaat reageren op fraude

Van Ojik (GroenLinks) wijst erop dat er al in de Fiscale agenda van 2011 wordt gesproken over identiteits- en toeslagenfraude. Pas in augustus 2012 volgen daarop maatregelen, constateert Omtzigt (CDA). Dat moet sneller, vindt ook Groot (PvdA). Ik heb in de tussentijd bij het intensiveren van de fraudebestrijding bepaald niet op mijn handen gezeten, zegt de staatssecretaris. De mensen op de werkvloer, die daadwerkelijk tegen de problemen aanlopen, wil hij in de toekomst meer bij het vormgeven van het beleid betrekken.

Er zijn en worden veel anti-fraudemaatregelen getroffen 

Ik ben zeer gemotiveerd om de fraudebestrijding en de fraudebestendigheid verder te intensiveren. Dat is Weekers reactie op de vraag van Van Vliet (PVV) of hij de juiste man is om nieuwe fraudebestrijdingsmaatregelen te treffen. Van mensen met wie mogelijkerwijs iets aan de hand is, zal voortaan vooraf worden gecontroleerd of zij recht hebben op een toeslag. De goeden zullen daarmee onder de kwaden lijden, maar ik wil een houdbaar systeem, aldus Weekers. Hij verwijst naar talrijke reeds genomen maatregelen, zoals het aanstellen van een fraudecoördinator en de instelling van nieuwe fraudeteams en een anti-fraudebox.

Ministerie en FIOD hadden onderling contact over Brandpuntuitzending 

Weekers wist twee dagen voor de Brandpuntuitzending van 21 april van de inhoud ervan. Ook was hij op de hoogte van een strafrechtelijk onderzoek naar Bulgaarse bendes. Maar heeft hij de FIOD vooraf geïnformeerd over die uitzending?, vraagt Omtzigt. Ja, er is contact geweest, zegt de staatssecretaris. Maar waarom moesten de opsporingsdiensten dan de dag na de uitzending met spoed in actie komen? Koolmees en Schouten (ChristenUnie) vrezen dat het strafrechtelijk onderzoek is geschaad. Weekers wijst op de professionaliteit van de opsporingsdiensten, die al eerder youtubefilmpjes over de Bulgaarse fraude hadden aangetroffen.

Weekers vindt dat de Belastingdienst goed functioneert 

Ambtenaren van de Belastingdienst zeggen al langer op de hoogte te zijn geweest van de Bulgaarse fraude. Bashir (SP) vraagt waarom dat dan niet is besproken met de staatssecretaris. Thieme (PvdD) constateert dat medewerkers van de Belastingdienst de geschoktheid van de staatssecretaris over de Bulgaarse fraude niet geloofwaardig vinden. Hoeveel gezag heeft de staatssecretaris eigenlijk bij de Belastingdienst?, vraagt Van Vliet. Weekers ziet geen grote problemen. Signalen van onvrede uit 2012 hebben inmiddels geleid tot ruimte voor meer dan 1000 extra mensen. De dienst is daar volgens Weekers zeer tevreden over. Hij zal in de toekomst "nog meer de dienst ingaan".

Ook de Kamer draagt verantwoordelijkheid voor het toeslagensysteem 

Alle terechte verontwaardiging over de fraude neemt niet weg dat de Kamer boter op het hoofd heeft, menen Groot en VVD'er Neppérus. Vanaf de invoering van het toeslagensysteem was er volgens hen politieke druk om de toeslagen sneller en efficiënter uit te betalen. De oude partijen hebben het laten lopen, constateert Klein (50PLUS): klantvriendelijkheid ging boven fraudebestrijding. Neppérus vraagt of het kabinet alternatieven voor het toeslagensysteem wil verkennen. Het kabinet is vanzelfsprekend bereid tot een gesprek over de voor- en nadelen van het huidige systeem, antwoordt minister Asscher (Sociale Zaken).

De Kamer stemt aansluitend aan het debat over de ingediende motie.

Bron: Tweede Kamer

Print Friendly and PDF ^