OM-topman Marc van Nimwegen wil een omslag naar “afpakken”

In de strijd tegen beroepscriminelen moet "afpakken" de kern van de aanpak van OM en ketenpartners vormen. Dat zegt procureur-generaal Marc van Nimwegen in het mei-nummer van OM-magazine Opportuun.

Om beter te kunnen afpakken leidt Van Nimwegen een operatie die de organisatie van het OM moet "kantelen". ‘Dat betekent dat als er een onderzoek van start gaat er ook afpakdoelen zijn geformuleerd. Het betekent bij drugs- en andere onderzoeken dat je veel meer op het witwassen moet zitten.'

Hoewel het OM de laatste jaren kwantitatief zijn doelstelling haalt, erkent Van Nimwegen dat afpakken lastig wordt gevonden. ‘Afpakken is nooit echt "aan de binnenkant van de operatie" terecht gekomen. Officieren van justitie deden ontnemen altijd erbij. Ernaast. En vaak erna.'

Waarschuwing

Crimineel geld ondermijnt de samenleving, waarschuwt Van Nimwegen. Hij somt op: ‘Ondernemers kunnen bevangen raken door het idee dat ze zonder frauderen en corrumperen niet meer kunnen concurreren. Gewelddadige overvallers en drugscriminelen kunnen door hun big spendergedrag rolmodellen voor hun omgeving worden. Jonge mensen kunnen ontvankelijk zijn voor het idee dat een criminele carrière sneller en beter rendeert dan leren en werken. En mensen met schulden kunnen denken dat die hennepkwekerij de snelste oplossing is.'

Kennis én operatie

Van Nimwegen is vol vertrouwen dat met het ketenbrede programma Afpakken resultaat wordt geboekt. ‘We hebben al jaren veel geïnvesteerd in kennis. Nu organiseren we de operatie: het dóen van afpakzaken. We zijn gewoon concreet aan het afpakken.'

In 2018 moet het OM zelf ruim honderd miljoen aan ontnemingsincasso en verbeurdverklaring voor de schatkist opbrengen. Van Nimwegen kijkt vooral naar de prestatie in de keten. ‘Er zijn zaken waarin we er uiteindelijk voor kiezen om voordeel via de Belastingdienst te laten ontnemen. Dan gaat het om grote bedragen die niet meetellen voor ons eigen incassoresultaat. Dat geeft niks. Want we pakken af voor de samenleving, niet voor onszelf. De schade van burgers, bedrijven en overheden die benadeeld zijn, gaat altijd voor.'

Aanvullende informatie:

Van "ontnemen" naar "afpakken"

"Afpakken" is de opvolger van "ontnemen". Waar met "ontneming" werd gedoeld op de strafrechtelijke ontneming van wederrechtelijk verkregen vermogen ("plukken"), reikt "afpakken" veel verder. De gehele keten pakt als één front af:

  • Strafrechtelijk door OM, politie en bijzondere opsporingsdiensten.
  • Fiscaal door de Belastingdienst.
  • Bestuurlijk via (onder meer) gemeenten.
  • Civiel door niet-overheidsorganisaties, bijvoorbeeld door slachtoffers die zich verenigen in stichtingen.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^