'Wat is de rol van de General Counsel ten aanzien van het fraude- en corruptiebeleid binnen een onderneming?'

Fraude- en corruptiebestrijding staat nationaal en internationaal hoog op de agenda. Met de invoering van de UK Bribery Act zijn de Britten - in het voetspoor van de Amerikanen - wereldwijd een agressiever handhavingsbeleid gaan voeren. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft laten weten dat ook het Nederlandse kabinet maatregelen in gang heeft gezet om opsporing en vervolging van (buitenlandse) omkopingszaken op te voeren. Deze ontwikkelingen en de uitgebreide berichtgeving over (vermeende) fraude- en corruptie gevallen bij verschillende internationaal opererende Nederlandse ondernemingen laten zien dat fraude- en corruptie buitengewoon actueel is. Voor General Counsels is het niet altijd duidelijk wat hun exacte rol is ten aanzien van het fraude- en corruptiebeleid binnen een onderneming. Wij gaan in deze bijdrage op een beknopte wijze in op die rol en op de vraag hoe die rol zich verhoudt in relatie tot de taken van het bestuur en de raad van commissarissen op dit gebied.

Lees verder:

Meer weten over Corruptie? Kom dan op vrijdag 11 april 2014 naar de Cursus Corruptie: Stand van zaken van de Nederlandse aanpak van corruptie  in binnen- en buitenland in het centrum van Den Haag.

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^