'Bedrog van werknemer tijdens gerechtelijke procedures'

Het wil nog wel eens gebeuren dat een werkgever ervan overtuigd is dat een werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatige en/of strafbare gedragingen, maar dat de werkgever niet in staat is deze overtuiging te onderbouwen met bewijzen. In de onderhavige zaak trekt de werkgever zowel bij de kantonrechter als het gerechtshof aan het kortste eind, omdat hij er niet in slaagt te bewijzen dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering. Uiteindelijk zegeviert het recht toch nog. Met een beetje hulp van de politierechter.

Lees verder:

  • Bedrog van werknemer tijdens gerechtelijke procedures, Van Diepen Van der Kroef

Meer weten over de verhouding tussen het straf- en arbeidsrecht? Kom dan op Donderdag 10 april 2014 naar de Cursus Raakvlakken tussen Strafrecht & Arbeidsrecht in het Centrum van Den Haag.

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^