'Wat is de juridische waarde van de soortenstandaard bij ontheffingen op grond van de Flora- en faunawet?'

Bij het uitvoeren van activiteiten die schadelijk zijn voor beschermde dier- of plantensoorten is het vaak nodig om preventieve maatregelen te treffen. Voor een aantal veel voorkomende diersoorten is op RVO.nl een soortenstandaard gepubliceerd. Hierin staat onder andere informatie over de kenmerkende ecologische aspecten van de soort en maatregelen om de soort te beschermen. De soortenstandaard is een handig hulpmiddel, maar onduidelijk was wat de juridische status van de soortenstandaard is. Op 10 februari 2016 heeft de Afdeling in een uitspraak hierover duidelijkheid gegeven. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^