Wanted: artikelen op het gebied van bijzonder strafrecht

Middels dit bericht nodigt de redactie van Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving (TBS&H) u en uw medewerkers graag uit bij te dragen aan de verdere rechtsontwikkeling op het gebied van bijzonder strafrecht door het insturen van wetenschappelijke dan wel praktijkgerichte artikelen.

In een tijd waarin de politieke en maatschappelijke verontwaardiging over fraude in alle soorten en maten steeds groter wordt, neemt ook de aandacht voor opsporing en vervolging in dat verband toe. Dit gaat gepaard met een substantiële hoeveelheid nieuwe wetgeving en een toename aan relevante rechtspraak. In het oog springende voorbeelden van dergelijke wetgeving zijn die op het terrein van faillissementsfraude, milieucriminaliteit en misbruik van de financiële markten.

Het TBS&H biedt een platform om de wetenschappelijke kennis te vergroten en belangwekkende discussies te bevorderen. Een redactie bestaande uit een selectie academici en andere personen werkzaam binnen het bijzonder strafrecht-domein, alsmede een onderscheidende double blind peer review, waarborgen de kwaliteit van het tijdschrift. TBS&H beoogt academici en juristen uit de rechtspraktijk te faciliteren, te motiveren en te inspireren.
 Wij hopen dat u en uw collega's belangstelling zullen hebben om uw kennis en ervaring via ons tijdschrift met anderen te delen. Eventuele bijdragen of voorstellen daartoe kunnen via e-mail aan onze redactiesecretaris worden gericht (info@bijzonderstrafrecht.nl).

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^