Waar ligt de grens: Belastingoptimalisatie versus agressieve belastingplanning bij internationale concerns

Al jaren wordt in de media aandacht besteed aan belastingontwijking door multinationals. Onthullingen in Offshoreleaks, Luxleaks, Swissleaks, Panama Papers en meest recentelijk Paradise Papers alsmede de EU staatssteunprocedures tegen bedrijven als Starbucks, Amazon en Apple hebben wereldwijd tot ophef geleid. Het kan met recht ook politiek een hot item worden genoemd. In november 2012 werd het Base Erosion and Profit Shifting (‘BEPS’) project aangekondigd in de G20 vergadering en in oktober 2015 publiceerde de OESO al haar BEPS eindrapporten. Daarmee is voor veel landen de implementatiefase van de strijd tegen agressieve belastingplanning en ongewenste belastingontwijking begonnen. Het multilateraal instrument (‘MLI’), dat speciaal daarvoor is ontworpen, is door Nederland en reeds bijna 70 andere landen ondertekend en treedt naar verwachting op zijn vroegst vanaf 1 januari 2019 in werking. Het MLI heeft tot doel om in ruim 2.000 bilaterale belastingverdragen bepalingen op te nemen die ongewenst gebruik ervan tegengaan. In 2016 en 2017 zijn daarenboven twee Europese anti-misbruik richtlijnen aangenomen (‘ATAD 1’ en ‘ATAD 2’) die verplichtingen opleggen aan EU lidstaten om bepaalde anti-BEPS maatregelen op te nemen in hun nationale wetgeving, waardoor onder andere dubbele niet-belastingheffing wordt tegengegaan. Ook in de Nederlandse politiek is veel aandacht voor belastingontwijking. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies (‘POFC’) die afgelopen juni haar zittingen hield om meer over dit thema te weten te komen. In dit artikel gaan wij in op de vraag of bij het geven van fiscaal advies een ‘grens’ geformuleerd kan worden tussen belastingoptimalisatie en agressieve belastingplanning. Daartoe bespreken wij eerst in onderdeel 2 de begrippen belastingontwijking, belastingontduiking, agressieve belastingplanning en belastingoptimalisatie. In onderdeel 3 beschouwen wij de rol van de belastingadviseur en tasten we de mogelijke grenzen aan het belastingadvies af. In onderdeel 4 wordt een en ander aan de hand van een veel voorkomende casuspositie geïllustreerd. Het artikel wordt afgesloten met een conclusie.

 

Lees verder:

 

 

 


Print Friendly and PDF ^