Vrijspraak verrichten taxivervoer met auto waarvan de ingebouwde meter niet binnen een termijn van 1 jaar was gecontroleerd

Gerechtshof Amsterdam 10 april 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1472

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat: zij, op of omstreeks 22 januari 2015 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, in elk geval in Nederland, als vervoerder taxivervoer heeft verricht met een auto, voorzien van het kenteken kenteken, terwijl de in die auto ingebouwde taxameter niet binnen een termijn van één jaar was gecontroleerd, immers was de taxameter voor het laatst op 22 augustus 2013 gecontroleerd.
 

Vrijspraak

Ter terechtzitting in hoger beroep is namens de verdachte aangevoerd dat er op 27 augustus 2014 een Boordcomputer Taxi (hierna: BCT) met geïntegreerde taxameter van het type Capman BCT is ingebouwd in de betreffende auto, welke boordcomputer op diezelfde dag is gekeurd. Omdat er op dat moment geen printers voor de BCT leverbaar waren, is de printer van de voormalige taxameter (hierna: de spiegeltaxameter) omgeleid naar de boordcomputer zodat de verdachte in staat was om rittenstaten uit te draaien. De spiegeltaxameter werd niet meer als zodanig gebruikt maar moest wel in de auto aanwezig blijven opdat de printerfunctie voor de BCT beschikbaar was.

Aan de verdachte is ten laste gelegd het verrichten van taxivervoer met een auto op 22 januari 2015 te Schiphol, terwijl de in die auto ingebouwde taxameter niet binnen een termijn van één jaar was gecontroleerd. Ingevolge artikel 1 eerste lid Regeling periodieke controle taxameters dient een ingebouwde taxameter ten minste eenmaal per jaar te worden gecontroleerd. Het hof stelt voorop dat deze bepaling ziet op de ingebouwde taxameter. Op de tenlastegelegde pleegdatum waren er twee taxameters in de auto van de verdachte aanwezig, waarvan alleen de in de BCT geïntegreerde taxameter als zodanig in gebruik was.

Het hof overweegt dat met de verplichting om over een tijdig gekeurde taxameter te beschikken wordt beoogd de consument zekerheid en bescherming te bieden inzake het betalen van een juist tarief voor taxivervoer. Redelijke wetsuitleg betekent dat de voornoemde bepaling ziet op de daadwerkelijk als zodanig in gebruik zijnde taxameter en niet tevens op een weliswaar nog ingebouwde, maar niet meer als zodanig in gebruik zijnde taxameter. Nu de verdachte op de ten laste gelegde datum de in de BCT geïntegreerde taxameter gebruikte en deze taxameter op 27 augustus 2014 was gekeurd, is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte is ten laste gelegd, zodat zij hiervan moet worden vrijgesproken.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

 

Print Friendly and PDF ^