Vrijspraak van het feitelijk leidinggeven aan het door een B.V. opzettelijk valselijk opmaken van een bedrijfsadministratie door daarin drie valse verkoopfacturen op te nemen

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2469

De verdachte staat ingevolge hetgeen aan hem ten laste is gelegd terecht ter zake van het feitelijk leidinggeven aan het door Vennootschap I (van verdachte) B.V. opzettelijk valselijk opmaken van een bedrijfsadministratie door daarin drie valse verkoopfacturen op te nemen. 

De valsheid van de facturen zou er volgens de steller van de tenlastelegging telkens in zijn gelegen dat de op die facturen vermelde verkoop en/of levering van een auto niet had plaatsgevonden, in elk geval niet tegen een op die factuur vermelde prijs. Het Openbaar Ministerie verdenkt de verdachte ervan dat hij hiermee heeft getracht de verantwoordelijkheid voor de afdracht van verschuldigde BPM buiten zichzelf te leggen.

Het hof is van oordeel dat het bewijs voor de beweerdelijke valsheid van de facturen tekortschiet. Daarmee kan ook niet wettig en overtuigend worden bewezen dat de verdachte, door het opnemen van deze facturen in de bedrijfsadministratie, die administratie valselijk heeft opgemaakt. Volgt vrijspraak.

Lees hier de volledige uitspraak. 

 

 

 

Print Friendly and PDF ^