Voorstel wijziging Wet op het financieel toezicht zodat OM en opsporingsautoriteiten automatisch beschikking krijgen over bankgegevens

Op 14 juni is een voorstel voor de Wet verwijzingsportaal bankgegevens in consultatie gegaan. Dit wetsvoorstel regelt dat banken en andere financiële instellingen die rekeningen met een IBAN-nummer aanbieden aansluiten op een portaal waarin de politie, de bijzondere opsporingsdiensten, het Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit Nederland en de Belastingdienst geautomatiseerd gegevens kunnen opvragen over klanten van deze financiële instellingen. Dit opvragen gebeurt op dit moment meestal handmatig en op individuele basis.

In dat geval zijn ze mogelijk al verouderd op het moment dat politie of justitie deze in handen krijgen. Het is voor de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme van belang dat er een ‘technisch doorgeefluik’ komt zodat bankgegevens sneller en efficiënter bij politie en justitie komen. Ook delicten als omkoping en belastingfraude kunnen dan beter worden aangepakt, zo is de verwachting.

Hiervoor is een wetswijziging van de Wet op het financieel toezicht nodig.

De volgende partijen kunnen via het verwijzingsportaal bankgegevens gegevens vorderen of verzoeken:

  • de politie;
  • de bijzondere opsporingsdiensten;
  • het Openbaar Ministerie;
  • de FIU;
  • de Belastingdienst.

De volgende partijen worden verplicht om aan te sluiten op het portaal zodat vorderingen aan hen via het portaal gedaan kunnen worden:

  • banken en andere betaaldienstverleners die rekeningen aanbieden met een IBAN identificatienummer als bedoeld in de SEPA-verordening dat de landcode NL bevat;
  • banken die in Nederland kluizen aanbieden.

In het portaal kunnen gegevens van de volgende betrokkenen worden opgevraagd:

  • personen die in Nederland financiële producten afnemen bij de aangesloten banken en betaaldienstverleners;
  • gemachtigden van die personen.


Documenten

 

 

Print Friendly and PDF ^