Voorlopige maatregel voor biovergistingsistallatie

De officier van justitie van het Functioneel Parket heeft afgelopen vrijdag 4 december een voorlopige maatregel opgelegd aan een biovergistingsinstallatie in Nistelrode. Door het opleggen van deze maatregel dient het bedrijf zich te onthouden van lozingen op het terrein van de inrichting, aangrenzende percelen en watergang van onder andere digestaat. Dit digestaat stroomt uit een van de silo’s op het terrein. Tegen deze lozingen dan wel het voorkomen ervan zijn door het bedrijf tot nu toe geen voorzieningen of maatregelen getroffen. De provincie wil de omgevingsvergunning van het bedrijf intrekken omdat alle andere handhavingsmiddelen de afgelopen anderhalf jaar onvoldoende effect hebben gehad.

De officier van justitie heeft volgens de Wet op de economische delicten de bevoegdheid een zogeheten voorlopige maatregel op te leggen als er een hoge mate van waarschijnlijkheid is dat economische wetgeving wordt overtreden en bovendien het beschermde belang van die wetgeving onmiddellijk ingrijpen vereist. Het niet naleven van de voorlopige maatregel is in de Wet op de economische delicten strafbaar gesteld als misdrijf.

Digestaat is het restproduct van de biogasproductie.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^