Voordrachten Hoge Raad


De Tweede Kamer heeft in haar vergadering van dinsdag 26 juni 2012 ingestemd met de voordracht van drie kandidaten voor de vervulling van een vacature voor raadsheer in de strafkamer van de Hoge Raad der Nederlanden:

1. Mr. V van den Brink
2. Mr. L.F. van Kalmthout
3. Prof. mr. M.V. Polak

De Tweede Kamer heeft in haar vergadering van dinsdag 26 juni 2012 ingestemd met de voordracht van drie kandidaten voor de vervulling van een vacature voor raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden:

1. Prof. mr. M.V. Polak
2. Mr. V van den Brink
3. Mr. L.F. van Kalmthout

Bron: Tweede Kamer

Print Friendly and PDF ^