Vooraankondiging congres ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van het Willem Pompe Instituut

In het studiejaar 2014/2015 viert het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen zijn tachtigjarig bestaan. Ter afsluiting van het jubileumjaar wordt een internationaal congres georganiseerd. Tijdens dit congres zal een bundel, tot stand gebracht door een groot aantal huidige medewerkers van het Willem Pompe Instituut en anderszins daarmee verbondenen, worden gepresenteerd. Het congres zal plaatsvinden op donderdag 1 oktober 2015 te Utrecht. Het thema luidt vooralsnog: The ‘Utrecht School’: Past, Present and Future.

Over de precieze invulling van het programma van het congres wordt u nader op de hoogte gehouden via de website: www.uu.nl/strafrecht.

Print Friendly and PDF ^