'De chaos aan het front (moet ik nou antwoorden of niet?)'

2014 is het jaar waarin wij gedenken dat de Eerste Wereldoorlog, de Grote Oorlog, honderd jaar geleden is uitgebroken. Een vergelijking kwam bij de auteur op toen hij een presentatie aan het voorbereiden was waarin hij de informatieverplichtingen van een belastingplichtige/inhoudingsplichtige moest bespreken en dan in het bijzonder in het kader van de bestuurlijke beboeting.

De wetgever heeft het op dit gebied jammerlijk laten afweten. Wettelijke bepalingen die tot stand zijn gekomen op grond van een gedegen discussie in het parlement hadden, zeker voor dit belangrijke onderwerp, de belastingplichtige een duidelijke(re) rechtspositie gegeven. Die moet hij nu ontberen. Dat leidt tot veel – onnodige – conflicten tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige. De positie van de belastingplichtige wordt nu immers ‘ingekleurd’ door de rechter. De rechter beslist in individuele gevallen. Door een aantal beslissingen te combineren moet er iets van ‘een systeem’ ontstaan. Gemakkelijker wordt het er niet op. Ook niet voor de Belastingdienst op wiens bordje het ligt om, indien hij een vraag wenst te stellen, de belastingplichtige te informeren of hij tot antwoorden verplicht is.

De auteur heeft geprobeerd aan de hand van een ‘beslisboom’ enkele handvatten te bieden om een afweging te kunnen maken of informatieverplichtingen moeten worden nagekomen.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^