VMR Actualiteitendag 2013

Tijdens de VMR Actualiteitendag 2013 brengen 13 deskundige sprekers u in één dag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in wetgeving, jurisprudentie en uitvoering binnen het omgevingsrecht. Onderwerpen

Wabo, Omgevingswet, programmatische aanpak, bestuursprocesrecht, handhaving, Crisis- en herstelwet, milieu-effectrapportage, natuurbescherming, water, jurisprudentie Europees Hof van Justitie, ondergronds ruimtegebruik en bodemenergie.

U kunt het programma hier bekijken.

Tijdens deze dag wordt tijdens de pauze de gelegenheid geboden om promovendi te ontmoeten die hun onderzoek onder de aandacht willen brengen. Zo zal mw. mr. N. Hoogstra vertellen over haar onderzoek naar de waarborging van het algemeen belang en de belangen van derden bij fictieve vergunningverlening in het omgevingsrecht.

 

Datum: 20 maart 2013 Locatie:  Prins Claus Congreszaal, Jaarbeurs te Utrecht. Tijd: Aanvang 09.30 uur - Eind 16.30 uur. Kosten: VMR-leden: €295, Niet-leden: €395, Gepensioneerden: €135, Studenten: €85

 

Print Friendly and PDF ^