Vijf aanhoudingen voor achterhouden informatie voor Belastingdienst

De FIOD heeft op 31 oktober en 1 november vijf verdachten uit Eindhoven, Veghel en de gemeente Ooststellingwerf aangehouden. Zij hebben vermoedelijk informatie achter gehouden voor de Belastingdienst. Daarnaast worden zij verdacht van het doen van onjuiste belastingaangiften van 2008 tot heden. Het totale nadeel wordt geschat op tonnen.

Het onderzoek richt zich op twee mannen uit Eindhoven en de gemeente Craenendonk en twee echtparen uit gemeente Ooststellingwerf en de gemeente Veghel. De Belastingdienst beschikt over informatie dat de verdachten bankrekeningen in het buitenland hebben met daarop geldbedragen. De Belastingdienst heeft vanaf 2002 dan wel vanaf 2009 de verdachten verzocht om informatie. Die heeft de Belastingdienst niet of niet volledig gekregen. De verdachten ontkennen een buitenlandse bankrekening te hebben. Door de Belastingdienst zijn zowel civielrechtelijke procedures als fiscale procedures aangespannen. Fiscale rechters en raadsheren hebben al meerdere malen uitgesproken, dat de belastingplichtigen over de gevraagde informatie beschikken en die aan de Belastingdienst moeten verstrekken. Dat is tot op heden niet gebeurd. In de civiele zaken zijn inmiddels dwangsommen opgelegd. Fiscaal gezien zijn er inmiddels navorderingsaanslagen, boetes en heffingsrente opgelegd over een groot aantal jaren. Voor de jaren die strafrechtelijk worden vervolgd zijn nog geen boetes door de fiscus opgelegd.

De FIOD doorzocht de woningen van de verdachten en er is administratie in beslag genomen. Daarnaast is met rechters-commissaris en dekens van de orde van advocaten gezocht op de twee vestigingen van een advocatenkantoor. Alle verdachten zijn cliënt (geweest) bij dat advocatenkantoor met vestigingen in Noord- en Zuid-Holland. Er zijn aanwijzingen dat de verdachten daar (een deel van) hun administratie hadden ondergebracht en bij doorzoeking van het kantoor  zijn stukken in beslag genomen.

Alle belastingplichtigen hebben een informatieplicht, zodat de Belastingdienst kan heffen op basis van het vermogen dat mensen bezitten. De kans dat de Belastingdienst verborgen buitenlands vermogen op het spoor komt wordt steeds groter. Door het structureel uitwisselen van data met buitenlandse overheden, door gegevens die via tipgevers en groepsverzoeken worden verkregen, slimme gegevenskoppeling en ander soort onderzoek zoals het debet-creditcardonderzoek en belastingplichtigen die zich vrijwillig melden, is de Belastingdienst steeds beter in staat om belastingplichtigen die niet of niet volledig aangifte doen in beeld te krijgen.

De afgelopen jaren hebben veel mensen vrijwillig hun buitenlands vermogen gemeld. Dit kan nog steeds bij de belastingdienst. Als zogenaamde zwartspaarders zich vrijwillig melden bedraagt de boete 120%. Bij niet vrijwillig melden bedraagt de boete maximaal 300%.

Bron: OM

 

 

Print Friendly and PDF ^