Verzoek tot schadevergoeding na overname van strafvervolging

Rechtbank Den Haag 17 april 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:4901

Verzoeker is in Duitsland aangehouden en in hechtenis genomen op verdenking van een woninginbraak. Nederland heeft de strafvervolging overgenomen. Verzoeker is vervolgens in Nederland vrijgesproken.

Uit artikel 26 van het EVOS volgt naar het oordeel van de rechtbank dat, indien een verzoek tot overname van de strafvervolging wordt ingewilligd, de zaak vanaf de start in al zijn aspecten behandeld dient te worden alsof het een volledig Nederlands strafrechtelijk onderzoek is (geweest). Daartoe behoort ook de volgens het recht van de verzoekende staat toegepaste vrijheidsbeneming. Het verzoekschrift is ontvankelijk.

Het vorenstaande brengt naar het oordeel van de rechtbank met zich mee dat moet worden gekeken of verzoeker naar Nederlandse maatstaven in verzekering zou zijn gesteld. Gronden van billijkheid voor toewijzing van het forfaitaire bedrag van € 105.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^