Verzoek openbaarmaking documenten Klimopzaak deels afgewezen

De weigering van de staatssecretaris van Financiën tot openbaarmaking en verstrekking van documenten en een bestand uit de Klimopzaak is grotendeels terecht. Dat oordeelt de bestuursrechter in een zaak waarin de betrokkene op grond van de Wet openbaarheid van bestuur verzocht heeft om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de Klimopzaak. De Klimopzaak ging over vastgoedfraude.

Terecht geweigerd

Volgens de rechtbank heeft de staatssecretaris van Financiën terecht geweigerd om twee documenten openbaar te maken die strategische onderzoeksinformatie bevatten. De documenten geven inzicht in de controlestrategie van de belastingdienst en zouden anticiperend gedrag in de hand kunnen werken. Ook een derde document, opgesteld voor intern beraad, hoefde gezien de aard en inhoud ervan niet openbaar te worden gemaakt. Verder is de verstrekking van het zogenoemde FIOD-journaal, op grond van de Wet politiegegevens, volgens de rechtbank terecht geweigerd. Dit journaal is namelijk geen bestand zoals bedoeld in die wet en valt daarom ook niet onder de verstrekkingsregeling in die wet.

Nieuw besluit staatssecretaris

De weigering om documenten over de kosten van het strafrechtelijk onderzoek in de Klimopzaak openbaar te maken, is volgens de rechtbank niet goed door de staatssecretaris gemotiveerd. Niet is duidelijk geworden dat drie facturen van twee juridische dienstverleners de betrokkenen inzicht zouden kunnen geven in opsporingsmethoden en –technieken. En ook niet dat openbaarmaking kan leiden tot onevenredige benadeling van de dienstverleners. De staatssecretaris moet over deze facturen een nieuw besluit nemen.

Print Friendly and PDF ^