Vertroebelde lijnen: de criminele ontwikkeling van fraudeurs

Hoe en waarom laten individuen zich in met (grootschalige) fraude? De belangrijkste bevinding van het proefschrift van Joost van Onna is dat criminogene veranderingen in het persoonlijke en zakelijke leven de lijn tussen conformiteit en deviantie doen vervagen bij fraudeurs. Het proces daarnaartoe kondigt zich niet altijd aan in de vorm van vroege risicofactoren of een strafblad, maar hangt samen met criminogene (werk-)omstandigheden, zwakkere maatschappelijke bindingen en/of het afstand nemen van in de maatschappij gedragen normen door ogenschijnlijk conventionele werknemers, managers en bestuurders.

Lees hier het volledige proefschrift: 

 

 

 

Print Friendly and PDF ^