Verordening (EU) nr. 649/2012 betreffende in- en uitvoer gevaarlijke chemische stoffen

In werking getreden op 16 augustus 2012.
Print Friendly and PDF ^