Veroordeling wegens verduistering, witwassen en het opzettelijk nalaten tijdig benodigde gegevens te verstrekken ter vaststelling van het recht op een verstrekking of tegemoetkoming

Rechtbank Overijssel 4 juli 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:3678

Verdenking

Parketnummer: 08/900011-11

feit 1A: in de periode van 1 juli 2007 tot en met juni 2009, al dan niet samen met een ander, een groot aantal personen heeft opgelicht;

feit 1B: in de periode van 1 juli 2007 tot en met juni 2009, al dan niet samen met een ander, geldbedragen van een groot aantal personen heeft verduisterd;

feit 2A: feitelijk leiding of opdracht heeft gegeven aan/tot het door bedrijf 1 BV in de periode van 1 juli 2007 tot en met juni 2009, al dan niet samen met een ander, oplichten van een groot aantal personen;

feit 2B: feitelijk leiding of opdracht heeft gegeven aan/tot het door bedrijf 1 BV in de periode van 1 juli 2007 tot en met juni 2009, al dan niet samen met een ander, verduisteren van geldbedragen van een groot aantal personen;

feit 3A: al dan niet handelend onder de naam bedrijf 2, en al dan niet samen met een ander, in de periode van 1 juli 2007 tot en met juni 2009 geldbedragen van een aantal personen heeft witgewassen;

feit 3B: in de periode van 1 juli 2007 tot en met juni 2009, al dan niet samen met een ander, geldbedragen van een ander aantal personen heeft witgewassen;

feit 4: heeft deelgenomen aan een criminele organisatie;

Parketnummer: 08/955579-13

feit 1: heeft nagelaten gegevens te verstrekken die van belang waren voor het vaststellen van haar recht op een werkloosheidsuitkering;

feit 2: valsheid in geschrifte heeft gepleegd door een aanvraag voor een uitkering in het kader van de werkloosheidswet en een aanvraag tot overname van betalingsverplichtingen in het kader van een faillissement valselijk in te vullen, dan wel het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) en het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) heeft opgelicht.

Verdachte heeft samen met medeverdachte 3, namens het assurantiekantoor van medeverdachte 3, en als bestuurder van de haar in mede-eigendom toebehorende bedrijf 1 BV, meerdere malen cliënten bewogen tot het oversluiten van de hypotheek op hun woning tegen de werkelijk waarde, waardoor de overwaarde van die woning ten opzichte van de lopende hypotheek vrijkwam. Vervolgens werden de cliënten overgehaald om die overwaarde door tussenkomst van verdachte te investeren tegen hoge rentepercentages (tot 12% en 13%). Verdachte heeft daarbij gebruik gemaakt van de vertrouwensrelatie die zij die in de loop der jaren met sommige cliënten had opgebouwd. Deze cliënten hadden dan ook een groot vertrouwen in verdachte. Het ingelegde geld is grotendeels opgegaan aan kosten, provisies, salarissen, managementvergoedingen en rentebetalingen. De rechtbank leidt uit het dossier af dat het met deze uitgaven gemoeide bedrag ongeveer €1.200.000 bedraagt. Als gevolg van verdachtes handelswijze zijn een aantal klanten in grote financiële problemen gekomen. Zij zullen nog jarenlang de rente over de verhoogde hypotheek moeten betalen, zonder dat daar rente-inkomsten van de investeringen tegenover staan.

Verder heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het witwassen van de gelden die met de hiervoor weergegeven handelswijze zijn verkregen.

Tot slot heeft zij zich schuldig gemaakt aan het niet opgeven van gegevens welke van belang waren voor de vaststelling van haar werkloosheidsuitkering.

Bewezenverklaring

feit 1 B: medeplegen van verduistering;

feit 2 B: verduistering, begaan door een rechtspersoon, terwijl verdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging;

feiten 3A en 3B: medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd.

Parketnummer 08/955579-13, feit 1 tweede gedachtestreepje: in strijd met een haar bij of krachtens wettelijk voorschrift opgelegde verplichting opzettelijk nalaten tijdig de benodigde gegevens verstrekken, terwijl het feit kan strekken tot bevoordeling van zichzelf of een ander, en terwijl zij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de gegevens van belang zijn voor de vaststelling van haar of een anders recht op een verstrekking of tegemoetkoming/de hoogte of de duur van een verstrekking of tegemoetkoming.

Strafoplegging

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^