Veroordeling wegens verduistering door algemeen directeur adviesbureau

Rechtbank Noord-Nederland 3 december 2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:7602

De rechtbank heeft vier gevallen van verduistering bewezen verklaard. Door het handelen van verdachte zijn de slachtoffers/benadeelde partijen financieel benadeeld. De slachtoffers waren meestal mensen die voor de oplossing van hun financiële problemen met hun (spaar)geld bij het financieel adviesbureau van verdachte aanklopten.

Daarbij is de rechtbank uit de handelwijze van verdachte gebleken dat hij bewust stelselmatig gedurende een langere periode bezig is geweest om de voor andere doeleinden gestorte bedragen privé te gebruiken. Verdachte boekte (meestal) meteen nadat de stortingen waren gedaan, deze over naar een (privé)rekening om de gelden voor eigen gebruik aan te wenden.

Door zijn handelen heeft verdachte ernstig misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen wat mensen in verdachte en zijn bedrijf hadden gesteld. Bovendien is het aanzien van de financiële sector en zijn beroepsgroep geschaad.

Bewezenverklaring

  1. Verduistering, begaan door een rechtspersoon, terwijl de schuldige feitelijke keiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, strafbaar gesteld bij artikel 321 in verbinding met artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht;
  2. Verduistering, begaan door een rechtspersoon, terwijl de schuldige feitelijke keiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, strafbaar gesteld bij artikel 321 in verbinding met artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht;
  3. Verduistering, begaan door een rechtspersoon, terwijl de schuldige feitelijke keiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, strafbaar gesteld bij artikel 321 in verbinding met artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht;
  4. Verduistering, begaan door een rechtspersoon, terwijl de schuldige feitelijke keiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, strafbaar gesteld bij artikel 321 in verbinding met artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht.

Strafoplegging

Verdachte is op 1 februari 2013 door deze rechtbank voor soortgelijke feiten veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. De officier van justitie had 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk gevorderd. De onderhavige feiten waren toen als ad informandum bij die betreffende strafzaak gevoegd. Echter heeft verdachte deze feiten ter terechtzitting van 18 januari 2013 ontkend.

De rechtbank heeft vier gevallen van verduistering bewezen verklaard. De rechtbank rekent verdachte ook deze feiten in hoge mate aan. Door het handelen van verdachte zijn de slachtoffers/benadeelde partijen financieel benadeeld. De slachtoffers waren meestal mensen die voor de oplossing van hun financiële problemen met hun (spaar)geld bij het financieel adviesbureau van verdachte aanklopten.

De rechtbank acht passend en geboden een gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden, waarvan een gedeelte van 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^