Veroordeling wegens oplichting van een amusementshal door manipulatie van de roulettetafel

Rechtbank Limburg 21 januari 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:452

De verdenking komt er op neer dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het medeplegen van oplichting.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het tenlastegelegde is bewezen. Ter onderbouwing van dat standpunt heeft hij verwezen naar de camerabeelden in combinatie met de aangifte, de verklaringen over de beschadigingen aan de automatische roulettetafel en het forensisch onderzoek.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft geconcludeerd tot vrijspraak op grond van gebrek aan bewijs dat de roulettetafel door de verdachte, al dan niet in een bewuste en nauwe samenwerking met een of meer anderen, is gemanipuleerd.

Het oordeel van de rechtbank

Op 13 april 2012 wordt door aangever namens Supergame gevestigd te Beek aangifte gedaan van oplichting door meerdere personen op 12 april 2012.

Hij verklaart dat op 12 april 2012 door de kassière alarm is geslagen, omdat zij het gedrag van enkele mannelijke klanten aan de roulettetafel niet vertrouwde en zij een hoge uitbetaling aan deze klanten had moeten doen. De kassière heeft een monteur, genaamd, ingeschakeld, die in het systeem constateerde dat in de middag in de automatische roulettetafel vier keer achter elkaar het cijfer nul was gevallen, terwijl op dit cijfer hoge inzetten waren gedaan. Vervolgens is de chef technische dienst ter plaats geroepen. Deze heeft de automatische roulettetafel bekeken en daarbij op het hout, bij de metalen sluitring van de koepel krassen gezien. Ook heeft de chef technische dienst de camerabeelden van de amusementshal bekeken welke waren opgenomen gedurende de tijd dat het getal nul viermaal achter elkaar viel.

Hierop is een man te zien die rondom de roulettetafel bewegingen maakt die niet behoren tot normaal spelgedrag. Uit ervaring weet aangever dat het automatische roulettespel gemanipuleerd kan worden door het rouletteballetje met een staafje te sturen. Dat staafje wordt onder de koepel over het roulettewiel door gestoken. De man die aangever verdenkt van de manipulatie van de roulettetafel, zijnde verdachte, is samen met twee andere mannen tussen 12:00 uur en 13:00 uur de amusementshal binnen gekomen. De mannen zijn ook weer gezamenlijk vertrokken, toen de monteur net gearriveerd was. In totaal hebben zij een bedrag van € 10.000,00 winst gemaakt. Dit geldbedrag is deels met muntjes en deels door de kassière uitbetaald.

Op 13 april 2012 wordt er door verbalisant onderzoek verricht naar sporen aan de automatische roulettetafel. De verbalisant relateert dat hij zag dat er een ruimte van ongeveer 1 á 2 millimeter tussen de glazen koepel en de tafel was. Via deze spleet kan het roulettewiel en het balletje worden bereikt. Verbalisant relateert dat hij op het roulettewiel in het stof een vers krasspoor ziet. Ook neemt hij krassporen waar op de stalen rand waar deze glazen koepel op afsluit. Op de zijkant van de glazen koepel, waar de koepel aansluit op de stalen onderrand, worden eveneens krassporen gezien. De voornoemde krassporen op de glaskoepel en de stalen rand bevonden zich nagenoeg op dezelfde hoogte. Dit is dezelfde plaats als welke door de chef technische dienst werd aangewezen als de plaats waar de verdachte speler blijkens de camerabeelden een voorwerp tussen de glazen koepel en de tafel had gestoken. Op andere plaatsen werden geen krassporen aangetroffen.

Ter terechtzitting zijn de meergenoemde camerabeelden getoond.

Op deze beelden zijn naast de verdachte twee andere, maar onbekend gebleven personen zichtbaar, die in het onderzoek F2 en F3 genoemd worden. De drie personen zitten of staan samen met anderen aan de automatische roulettetafel. Ook medeverdachte is op deze beelden te zien.

De rechtbank neemt op de hierna te noemen, op de beelden weergegeven tijdstippen het volgende waar:

Vanaf 11:46:40 uur is te zien dat zowel verdachte, als F3 voelen aan de sluitring van de roulettetafel. F3 maakt stekende bewegingen in de richting van de sluitring van de roulettetafel. F3 hurkt enigszins en kijkt in de richting van de sluitring, terwijl verdachte aan de sluitring voelt en duwt.

Vanaf 15:07:38 uur is te zien dat verdachte met zijn rechterhand aan de ring van de roulettetafel zit. Ook F3 doet dit. Vervolgens is te zien dat verdachte met zijn linkerhand iets uit zijn linker jaszak haalt en dit in zijn rechterhand neemt, waarna hij met zijn rechterhand in de richting van de automatische roulettetafel gaat. De verdachte en F2 en F3 gaan dicht bij elkaar staan. Ook medeverdachte staat daarbij. Verdachte neemt weer iets uit zijn linker jaszak en gaat weer met zijn rechterhand in de richting van de sluitring. Vanaf dat moment blokkeert F3 het zicht van de camera op verdachte. Vervolgens is zichtbaar dat medeverdachte bij de verdachte en F2 en F3 gaat staan en dat er onderling contact is. Verdachte heeft weer iets in zijn rechterhand en beweegt daarmee in de richting van sluitring. Verdachte lijkt zijn hand weer terug te trekken als een onbekende man passeert. Vervolgens beweegt de rechterhand van verdachte wederom in de richting van de sluitring. Het zicht via de camera wordt dan geblokkeerd door F3 en medeverdachte.

Vanaf 15:33:36 uur is waar te nemen dat de vier personen samen aan de grote automatische roulettetafel spelen. Verdachte beweegt zijn hand weer in de richting van de sluiting, waarna het zicht van de camera geblokkeerd wordt door F3.

De rechtbank is van oordeel door deze camerabeelden, in samenhang bezien met de aangetroffen beschadigingen aan de roulettetafel op de plek waar de verdachte steeds speelde en de ongewoon hoge uitbetalingen, bewezen wordt dat de verdachte met een voorwerp de roulettetafel heeft gemanipuleerd en daarbij gespeeld heeft op en/of rond bepaalde getallen. Hierdoor werd Supergame bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid geld en een hoeveelheid speelmunten, die samen een waarde vertegenwoordigen van circa € 10.000,00.

Blijkens het proces-verbaal van bevindingen van het uitlezen van camera 1, welke geplaatst is bij de in- en uitgang van de amusementshal, zijn de verdachte en F2 op 12 april 2012 samen de amusementshal binnengekomen. Acht minuten later komt ook F3 deze amusementshal binnen. Viereneenhalf uur later verlaten de verdachte en F3 vlak na elkaar de amusementshal. Daarnaast zijn de verdachte en F2 al eerder samen onder verdachte omstandigheden bij een andere amusementshal gesignaleerd.

Deze gegevens, in samenhang bezien met de hiervoor omschreven handelingen rondom de automatische roulettetafel, leiden de rechtbank tot de conclusie dat er nauw en bewust tussen de verdachte en F2 en F3 is samengewerkt om Supergame te bewegen tot de afgifte van geld door de automatische roulettetafel te manipuleren. De rechtbank acht op grond daarvan medeplegen van oplichting door verdachte bewezen.

Bewezenverklaring

Medeplegen van oplichting.

Strafoplegging

Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes weken. Tevens veroordeling tot betaling van €10.000 ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^