Veroordeling wegens meerdere oplichtingen

Rechtbank Midden-Nederland 31 mei 2013, LJN CA1813

Verdachte heeft meerdere, kwetsbare, personen opgelicht door hen met een mooi verhaal mobiele telefoonabonnementen af te laten sluiten en zelf de telefoons in ontvangst te nemen. Verdachte liet deze personen in de waan dat zij hiermee op een veilige manier gemakkelijk en snel geld konden verdienen.

De rechtbank acht dit zeer ernstig. Verdachte heeft enkel gehandeld uit eigen financieel gewin en nimmer stilgestaan bij de – financiële – gevolgen daarvan voor de slachtoffers. Zij kwamen immers met hoge rekeningen te zitten van telefoons en abonnementen die zij niet gebruikten. Toen één van de slachtoffers bij nader inzien niet wilde meewerken aan het plan van verdachte heeft hij die persoon zelfs afgeperst. De rechtbank acht dit onacceptabel. Dat de aangevers door in te stemmen met het plan van verdachte ermee akkoord zijn gegaan om providers te benadelen doet hier niets aan af.

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 6 maanden.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^