Veroordeling wegens hypotheekfraude & deelnemen aan een criminele organisatie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 februari 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:3102

Verdachte heeft zich als directeur van bij het afsluiten van hypotheken schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift door het valselijk opmaken van aanvraagformulieren, een accountantsverklaring, een huurovereenkomst en een valse werkgeversverklaring met het oogmerk deze formulieren te gebruiken of te doen gebruiken voor het verkrijgen van hypotheken op basis van gefingeerde gegevens. Verdachte heeft de door hem gepleegde strafbare feiten gepleegd in georganiseerd verband en heeft willens en wetens zijn rol in dat samenwerkingsverband vervuld.

Het hof veroordeelt verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar en tot betaling van een geldboete van € 10.000.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^