Veroordeling wegens grootschalige beleggingsfraude

Rechtbank Noord-Holland 3 maart 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:1757 Verdachte heeft zich in een periode van meer dan 3 jaar schuldig gemaakt aan een grootschalige beleggingsfraude. Verdachte meende een ingenieus beleggingsmodel te hebben ontwikkeld dat, onafhankelijk van het fluctueren van de beurskoersen, een hoog rendement zou opleveren, dat echter vanaf het moment dat hij, met eigen en andermans geld, belegde zwaar verliesgevend was.

Aan verdachte werden aanzienlijke bedragen geleend door vrienden en bekenden. Verdachte ging door met gelden aantrekken om eerdere verliezen goed te maken.

In totaal heeft verdachte € 8.350.000,- geleend, waarvan een bedrag van € 7.880.000 nog niet is terugbetaald.

Bewezenverklaring

Feit 1: Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;

Feit 2: Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd;

Feit 3 primair: Opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te

Print Friendly and PDF ^