Veroordeling voor overtreding van de WWM. Salduz-verweer verworpen: geen verhoorsi-tuatie.

Rechtbank Midden-Nederland 14 januari 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:872 

De verdenking komt er op neer dat verdachte op 23 juli 2014 twee pistolen, 23 scherpe patronen en een geluiddemper voorhanden heeft gehad.

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft gevorderd het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen te verklaren.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft bepleit dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard dat verdachte zich bewust was van de wapens die in zijn woning zijn aangetroffen. In eerste instantie verklaart verdachte bij de politie dat niet hij de schuldige is, maar A. Daarmee ontkent hij dat hij met de wapens bekend was.

De uitlatingen die door verdachte zijn gedaan tijdens het verhoor inverzekeringstelling en de overbrenging naar het arrestantencomplex dienen van het bewijs te worden uitgesloten, aangezien verdachte toen nog niet in de gelegenheid was gesteld zijn raadsman te consulteren.

Subsidiair heeft de verdediging opgemerkt, dat niet duidelijk is hoe de betreffende opmerkingen van verdachte moeten worden geïnterpreteerd en welke informatie verdachte al van de politie had gehad. De uitlatingen van verdachte passen bij zijn lezing dat hij er door A is ingeluisd. De lezing van verdachte wordt bevestigd door het feit dat er van hem geen sporen op de wapens zijn aangetroffen.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan op grond van de volgende bewijsmiddelen.

Op 23 juli 2014 werd de woning van verdachte aan de adres te plaats doorzocht. In de slaapkamer werd, in een grote linnenkast, links achterin een oranje plastic tas aangetroffen. Hierin zaten twee doosjes met in ieder doosje een wapen met patroonhouder. In één doos zat ook een soort geluiddemper. Linksboven op de linnenkast werd een doorzichtig plastic zakje gevonden met daarin patronen. De wapens en de patronen zijn in beslag genomen en veiliggesteld onder de volgende nummers:

  • AAHG8317NL: vuurwapen, Umarex Reck Miami 92f, incl. houder, demper;
  • AAHG8316NL: vuurwapen, Umarex Reck Miami 92f, incl. houder;
  • AAHG8318NL: munitie (patroon), 23 alarmpatr, 9 mm.

Op 30 juli 2014 is nader onderzoek ingesteld naar de in beslag genomen voorwerpen. Het voorwerp met nummer AAHG8316NL is van origine een gas-/alarmpistool van het merk Umarex, model Reck Miami 92F, kaliber 9 mm P.A.K. en voorzien van het nummer: Y140440604. De van fabriekswege aangebrachte sper bleek te zijn verwijderd, waardoor projectielen door de loop kunnen worden verschoten. Dit pistool is een vuurwapen van de categorie III.

Het voorwerp met nummer AAHG8317NL is van origine een gas-/alarmpistool van het merk Umarex, model Reck Miami 92F, kaliber 9 mm P.A.K. en voorzien van het nummer: Y140440610. De van fabriekswege aangebrachte sper bleek te zijn verwijderd, waardoor projectielen door de loop kunnen worden verschoten. Dit pistool is een vuurwapen van de categorie III. De geluiddemper die op voornoemd wapen kon worden gemonteerd is een wapen van de categorie I.

De voorwerpen die onder AAHG8318NL zijn veiliggesteld betreffen scherpe patronen, kaliber 9 mm, P.A. Knall, merk UMA (Umarex). De patronen zijn munitie van de categorie III.

Op 23 juli 2014 te 17.35 uur kwam verdachte aan bij het politiebureau. Verdachte is verteld dat hij buiten heterdaad was aangehouden voor het voorhanden hebben van vuurwapens. Daarna is hem de cautie gegeven. De verbalisanten horen verdachte direct daarop het volgende verklaren: “Dat maakt mij allemaal niets uit, jullie moeten hem pakken en niet mij! Ik heb die wapens voor hem bewaard en ik ben er echt bijgenaaid!” Omstreeks 21.15 uur is verdachte overgebracht naar het arrestantencomplex in plaats. Op dat moment verklaarde verdachte het volgende: “Ik baal hier echt enorm van, ik ben er door A echt bijgenaaid. B en ik zitten in de schuldsanering en wij moeten leven van 50 euro per week. Wij hebben geld nodig en ik zou geld krijgen van hem als ik zijn wapens zou bewaren.”

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^