Veroordeling voor diverse diefstallen van poststukken en oplichting op basis van uit deze diefstallen afkomstige poststukken door facturen te vervalsen

Rechtbank Noord-Holland 25 oktober 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:10089

De Meervoudige Kamer van de rechtbank Noord-Holland veroordeeld verdachte voor diverse diefstallen van poststukken en oplichting van diverse personen op basis van uit deze diefstallen afkomstige poststukken door facturen te vervalsen. Deze factuurbedragen werden vervolgens naar een rekening overgeboekt waar verdachte de toegang toe had.

Verdachte heeft poststukken gestolen en heeft vervolgens de in die post aangetroffen facturen zodanig bewerkt, dat het rekeningnummer werd gewijzigd in een bankrekeningnummer van een andere persoon, waardoor de te betalen factuurbedragen naar een verkeerde rekening werden overgeboekt. Hiermee heeft verdachte zich diverse malen schuldig gemaakt aan het plegen van diefstal van poststukken en aan oplichting. 

Verdachte is op 30 april 2014 veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor het plegen van soortgelijke feiten, zoals blijkt uit het op naam van de verdachte staand Uittreksel Justitiële Documentatie, gedateerd 14 september 2016. 

Door het aanbieden van de valse facturen die hij op basis van de gestolen poststukken heeft opgesteld, heeft hij diverse personen misleid en/ of benadeeld. Deze benadeelden verkeerden in de veronderstelling dat zij de betaling op de betreffende factuur tijdig hadden overgemaakt naar het (juiste) rekeningnummer van de begunstigde. De benadeelden hebben na ontdekking van de oplichting veel tijd en energie moeten investeren in het herstellen van de uitgebleven betalingen.

Verdachte is veroordeeld voor een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Tevens is de tenuitvoerlegging gelast van een voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van 6 maanden. Deze veroordeling was voor een soortgelijk feit. Alle vorderingen van de benadeelde partijen zijn in zijn geheel toegewezen.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^