Veroordeling tot werkstraf voor bedrieglijke bankbreuk

Rechtbank Gelderland 22 oktober 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:8302

In en door de vennootschap werden op dat moment geen activiteiten meer ontplooid. Wel waren er nog lopende financiële verplichtingen. Als gevolg van de onttrekkingen beschikte de vennootschap niet langer over liquide middelen om deze lopende verplichtingen te kunnen (blijven) voldoen. Daarmee heeft verdachte bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat de vennootschap failliet zou gaan – hetgeen in november van 2013 ook daadwerkelijk is gebeurd – en dat schuldeisers bij gebrek aan inkomsten en liquide middelen nooit betaald zouden worden en daardoor dus benadeeld zouden worden. Aldus had verdachte het opzet op die benadeling van schuldeisers en heeft hij zich schuldig gemaakt aan bedrieglijke bankbreuk.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^