Veroordeling tot 42 maanden gevangenisstraf voor zorgfraude

De rechtbank Den Haag veroordeelt negen personen (drie vrouwen en zes mannen) voor het deelnemen aan drie criminele organisaties die, naast het legale doel van het leveren van thuiszorg, tot doel hadden het plegen van valsheid in geschrift, oplichting en witwassen. Daarnaast werden persoonsgebonden budgetten verkregen op basis van valse aanvragen. Hiervoor krijgen ze gevangenisstraffen oplopend tot 42 maanden celstraf. Eén van hen was een corrupte ambtenaar van het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ), die zes maanden celstraf krijgt omdat hij zich om liet kopen om de fraude mogelijk te maken.

Zorgfraude (zorg in natura)

In twee afzonderlijke criminele organisaties werd de fraude gepleegd door meer uren te factureren bij zorgkantoren dan daadwerkelijk aan zorg geleverd werd, waarbij ze het geld in eigen zak staken. Twee Haagse zorgorganisaties die ieder de kern vormden van deze criminele organisaties hebben hiervoor veelvuldig documenten vervalst, CZ Zorgkantoor B.V. en andere zorgkantoren en het CIZ opgelicht en aanzienlijke bedragen witgewassen. Ook hebben ze de Belastingdienst opgelicht met valse documenten. Met deze fraudes is een bedrag gemoeid van bijna 2.400.000 euro.

CIZ-ambtenaar (fraude met persoonsgebonden budgetten)

Een derde criminele organisatie, die bestond uit een van de Haagse zorgorganisaties en een man die ook nog is veroordeeld voor fraude met omzetbelasting, had via een corrupte ambtenaar voor twaalf personen valse indicatiestellingen laten afgeven. Daarbij werden zeer ernstige aandoeningen opgevoerd, waardoor hoge persoonsgebonden budgetten werden verkregen. Deze ambtenaar van CIZ heeft zich door een mededader, tevens voormalig collega, om laten kopen teneinde mee te werken aan het oplichten van CIZ door voornoemde valse aanvragen voor een indicatiestelling in het bedrijfssysteem van CIZ op te nemen. Naar aanleiding van deze aanvragen zijn valse indicatiestellingen afgegeven. In deze gevallen werd in het geheel geen zorg verleend. In negen gevallen werden de budgetten daadwerkelijk uitbetaald. Mede als gevolg van zijn handelen is het mogelijk geworden dat er voor ruim € 500.000 met AWBZ-gelden werd gefraudeerd.

Vrijspraak voor een verdachte

De rechtbank spreekt een andere verdachte vrij. Zij was bestuurder van een thuiszorgorganisatie in Nijmegen die als hoofdaannemer de tussenpersoon was van de twee Haagse zorgorganisaties en CZ Zorgkantoren B.V. Naar het oordeel van de rechtbank is deze organisatie weliswaar tekortgeschoten in het toezicht op de Haagse zorgorganisaties, maar is daarbij niet van strafbare feiten gebleken. Wel heeft haar zoon, die meewerkte in het bedrijf, zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift door in een Bestuursverklaring achteraf wijzigingen aan te brengen. De rechtbank heeft hem daarvoor veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uren.

Print Friendly and PDF ^