Veroordeling directeur hogeschool voor frauduleuze handelingen

Gerechtshof Arnhem 10 oktober 2012, LJN BX9652 Verdachte heeft als directeur en budgethouder van een hogeschool gedurende ruim acht jaren een groot aantal frauduleuze handelingen gepleegd en heeft daarmee ruim € 800.000 verduisterd.

Het hof komt tot een hogere straf dan opgelegd door de rechtbank. Het hof acht een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar met een bijzondere voorwaarde, passend en geboden.

Verdachte heeft misbruik gemaakt van zijn functie en het in hem gestelde vertrouwen. Voorts heeft hij deze inkomsten nimmer aan de belastingdienst opgegeven.

Anders dan de rechtbank legt het hof geen schadevergoedingsmaatregel op. Het opleggen van de maatregel leidt in dit geval tot onnodige pressie op de verdachte die weliswaar wil betalen, maar het niet kan betalen.

 

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^