Veroordeling boekhouder FC Utrecht wegens medeplichtigheid aan medeplegen verduistering in dienstbetrekking

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:611

Een 21-jarige boekhouder in dienst van FC Utrecht, heeft zich schuldig gemaakt aan verduistering in dienstbetrekking. De boekhouder heeft samen met zijn 20-jarige broer een overval in scène gezet. De 21-jarige (toenmalige) vriendin van één van de broers - in deze zaak is zij de verdachte- heeft meegewerkt aan de verduistering door de vluchtwagen te besturen. De vrouw is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. Daarnaast moeten de verdachte en haar medeverdachten gezamenlijk het verduisterde geld aan FC Utrecht terugbetalen.

Het hof is van oordeel dat het door verdachte gevoerde verweer strekkende tot vrijspraak van het tenlastegelegde wordt weersproken door de bewijsmiddelen. Het hof heeft geen reden om aan de juistheid en betrouwbaarheid van de inhoud van die bewijsmiddelen te twijfelen.

Het hof overweegt daarbij in het bijzonder geen redenen te hebben om te twijfelen aan de verklaring van medeverdachte 2, inhoudende dat verdachte wist van het plan om het geld te verduisteren en dat hij verdachte daartoe had gevraagd om de auto te besturen.

De verklaring van medeverdachte 2 wordt ondersteund door andere (objectieve) bewijsmiddelen in het dossier, zoals onder meer de WhatsApp gesprekken tussen verdachte en medeverdachte 2 en de zendmastgegevens. De verklaring van verdachte, inhoudende dat zij wel samen met medeverdachte 2 in de auto heeft gezeten, maar dat zij niet heeft gereden, acht het hof ongeloofwaardig. Nu verdachte wist van het plan en zij een faciliterende rol heeft gehad bij de uitvoering hiervan (in de vorm van het besturen van de auto en het met draaiende motor klaarstaan terwijl medeverdachte 2 het geld haalde), heeft verdachte een significante bijdrage geleverd – in de deelnemingsvorm van medeplichtigheid- aan de verduistering.
 

Bewezenverklaring

  • Medeplichtigheid aan medeplegen van verduistering gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking onder zich heeft.
     

Strafoplegging

Het hof veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 120 uren.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

 


Print Friendly and PDF ^