Veroordeling advocaat wegens valsheid in geschrifte: door gekozen redactie heeft de in civiel geschil ingebrachte verklaring de uiterlijke verschijningsvorm gekregen van een door een andere persoon zelf opgemaakte verklaring

Rechtbank Oost-Brabant 14 augustus 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:4872 Verdachte heeft als advocaat in een civiel geschil een cliënt bijgestaan in de hoger beroepsprocedure bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch. In het kader van die procedure heeft verdachte een fax aan de raadsman van de aangevers gestuurd met als bijlage een niet-ondertekende ’verklaring’ van de heer persoon 1.

Vastgesteld kan worden dat verdachte rond oktober 2010 telefonisch met persoon 1 heeft gesproken en dat verdachte dit gesprek in de vorm van een gespreksverslag op papier heeft gezet en er vervolgens een conceptverklaring van heeft gemaakt. De verklaring is uiteindelijk niet ondertekend door persoon 1 door diens verslechterde gezondheidssituatie. Desondanks heeft verdachte de verklaring in het civiele geding gebracht, waarbij verdachte heeft verzuimd mee te delen hoe de verklaring tot stand is gekomen en de reden waarom deze verklaring niet door persoon 1 was ondertekend. Aldus handelend heeft verdachte het vertrouwen dat door de autoriteiten en derden in dergelijke geschriften mag worden gesteld, ernstig geschaad.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat in verband met een juiste normhandhaving een geheel voorwaardelijke taakstraf van na te melden duur passend en geboden is.

De rechtbank legt een voorwaardelijke taakstraf van 40 uren op met een proeftijd van één jaar. De rechtbank heeft een aanzienlijk lichtere straf opgelegd dan de door de officier van justitie gevorderde straf. Daarbij heeft de rechtbank gelet op het feit dat er inmiddels geruime tijd is verstreken sinds het bewezenverklaarde en het feit dat verdachte, nadat er door aangevers een klacht was ingediend bij de Raad van Discipline, een voorwaardelijke schorsing opgelegd heeft gekregen van twee weken met een proeftijd van 2 jaar.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^