Verduistering in de hoedanigheid van budgetbeheerder, bewindvoerder en curator

Rechtbank Noord-Nederland 23 maart 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:1029

Verdachte heeft in de jaren 2013, 2014 en 2015 in totaal ruim € 88.000,- verduisterd door bedragen van de bankrekeningen van haar cliënten over te maken naar haar eigen bankrekeningen. Daarnaast heeft verdachte een zorgovereenkomst valselijk opgemaakt.

Als professioneel budgetbeheerder, bewindvoerder en curator had verdachte de toegang tot de bankrekeningen van cliënten. De rechtbank acht het zeer kwalijk dat verdachte in deze verantwoordelijke positie gelden heeft verduisterd van een zeer kwetsbare groep mensen. De slachtoffers hebben zich immers tot verdachte gewend, omdat zij niet zelf in staat waren hun eigen geld te beheren. De slachtoffers waren voor het beheer van hun geld afhankelijk van verdachte en zij moesten volledig op verdachte als beheerder kunnen vertrouwen. Verdachte heeft dit vertrouwen op grove wijze geschaad. Zij heeft alleen oog gehad voor haar eigen bevoordeling en de voortgang van haar ondernemingen, en niet stilgestaan bij de belangen van de slachtoffers. De verduistering van de bedragen heeft veel schade veroorzaakt bij de gedupeerden. In een aantal gevallen waren de verduisterde bedragen afkomstig uit het aan die gedupeerden toegekende persoonsgebonden budget (pgb). Doordat de verduisterde bedragen niet konden worden verantwoord naar de verstrekker van het pgb, zijn enkele gedupeerden achteraf geconfronteerd met hoge terugvorderingen.

De rechtbank heeft tweemaal een taakstraf van de maximale duur opgelegd, alsmede een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden met een proeftijd van 2 jaren.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

 

Print Friendly and PDF ^