Verduistering door verdachte die jarenlang administrateur van eigenaren twee verenigingen is geweest

Rechtbank Den Haag 4 februari 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:1285

Verdachte heeft bij de politie en ter terechtzitting bekend dat hij in de tenlastegelegde periode geld heeft verduisterd van de Hoofdvereniging van Eigenaars Essen Staete en de Vereniging van Eigenaars Van a-straat 1-275 door geld van de rekening van de Hoofdvereniging van Eigenaars Essen Staete en van de rekening van de Vereniging van Eigenaars Van a-straat 1-275 over te maken naar andere rekeningen ten gunste van hemzelf.

Op basis van voornoemde verklaringen van verdachte, de aangifte van de penningmeester van de Hoofdvereniging van Eigenaars Essen Staete en de aangifte van de bestuurbeheerder van de Vereniging van Eigenaars Van a-straat 1-2755, in combinatie met de door die aangevers verstrekte afschriften van respectieve rekeningen van de Hoofdvereniging van Eigenaars Essen Staete en van de Vereniging van Eigenaars Van a-straat 1-2757, stelt de rechtbank vast dat verdachte ongeveer 421.447,- euro heeft verduisterd van voornoemde verenigingen.

De vraag die de rechtbank thans nog dient te beantwoorden in het kader van de tenlastelegging is of verdachte dit geld heeft verduisterd uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking van/als administrateur en/of bestuurder van voornoemde verenigingen.

Standpunt van de verdediging

Volgens de raadsvrouw blijkt uit het dossier niet dat verdachte bestuurder is geweest van de Hoofdvereniging van Eigenaars Essen Staete. Er zijn daarvoor ook geen andere aanwijzingen. Uit artikel 41 van het reglement van splitsing blijkt ook niet dat verdachte als bestuurder kan worden aangemerkt. Derhalve dient verdachte partieel te worden vrijgesproken van dit deel van de tenlastelegging.

De raadsvrouw heeft verder geen bewijsverweren naar voren gebracht.

Beoordeling rechtbank

De rechtbank stelt vast dat uit de aangiftes van de penningmeester8 en bestuurbeheerder blijkt, dat verdachte in het kader van een overeenkomst van opdracht is opgetreden als administrateur van de Hoofdvereniging van Eigenaars Essen Staete en van de Vereniging van Eigenaars Van a-straat 1-275 en niet als bestuurder. De administrateur vervult, naar het oordeel van de rechtbank, geen ondergeschikte rol ten opzichte van (het bestuur van) de vereniging van eigenaren. Gelet op het hiervoor overwogene zal de rechtbank verdachte partieel vrijspreken van het onderdeel: uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking.

Concluderend acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich, als administrateur, schuldig heeft gemaakt aan verduistering van een bedrag van ongeveer 421.447,- euro.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^