Verdachte heeft zich gedurende een lange periode schuldig gemaakt oplichting en verduistering, waarbij hij doortrapt te werk is gegaan en zijn criminele handelen steeds heeft verfijnd

Rechtbank Overijssel 15 september 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:4274 Verdachte heeft zich gedurende een lange periode schuldig gemaakt oplichting en verduistering, waarbij hij doortrapt te werk is gegaan en zijn criminele handelen gedurende de periode dat hij de oplichtingen en verduistering pleegde, verfijnd, teneinde telkens nog geloofwaardiger over te komen bij zijn slachtoffers. Op enig moment heeft hij zelfs kopieën van het identiteitsbewijs van zijn overleden vader gebruikt om vertrouwen te wekken bij een creditcardmaatschappij.

Verdenking

De verdenking komt erop neer dat verdachte ter zake:

  • feit 1 van parketnummer 08/951360-13: in de periode 26 februari 2012 tot en met 4 maart 2013 verschillende firma’s heeft opgelicht dan wel goederen van deze firma’s heeft verduisterd;
  • feit 2 van parketnummer 08/951360-13: in de periode van 14 augustus 2013 tot en met 23 januari 2014 International Card Services BV heeft opgelicht;
  • parketnummer 08/730057-14: in de periode van 5 tot en met 7 november 2013 Habo Rent BV te Hardenberg heeft opgelicht dan wel dat hij van voornoemde firma gereedschappen heeft verduisterd; en
  • feit 1 van parketnummer 08/730397-15: in de periode van 6 mei 2015 tot en met 3 juni 2015 de Stucshop te Almelo heeft opgelicht dan wel dat hij van voornoemde firma stukadoorsmaterialen heeft verduisterd; en
  • feit 2 van parketnummer 08/730397-15: in de periode van 25 tot en met 27 maart 2015 hotel De Beyaardier te Rijssen heeft opgelicht.

Standpunten van de officier van justitie en verdediging

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat de feiten onder 1 primair en 2 onder parketnummer 08-951360-13, het onder primair tenlastegelegde onder parketnummer 08/730057-14 en het onder 1 primair en 2 onder parketnummer 08-730397-15 tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen kunnen worden.

De raadsman van verdachte heeft geconcludeerd, nu verdachte de feiten heeft bekend, dat het tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen verklaard kan worden met dien verstande dat hij van mening is dat verdachte moet worden vrijgesproken van het onder feit 1 primair tenlastegelegde onder parketnummer 08/951360-13, van het onder primair tenlastegelegde onder parketnummer 08/730057-14 evenals van het onder 1 primair tenlastegelegde onder parketnummer 08/730397-15, nu er naar zijn oordeel geen sprake is van oplichting maar van verduistering. Het subsidiair tenlastegelegde onder de hiervoor genoemde parketnummers kan volgens de raadsman wel worden bewezen gelet op de bekennende verklaringen van verdachte met betrekking tot deze feiten.

Oordeel rechtbank

Met de raadsman is de rechtbank van oordeel dat het onder feit 1 primair tenlastegelegde onder parketnummer 08/730397-15 niet wettig en overtuigend bewezen kan worden. De rechtbank is van oordeel dat verdachte niet valselijk, listiglijk, bedrieglijk of in strijd met de waarheid zich heeft voorgedaan als bonafide afnemer van bouwmaterialen. Uit het dossier volgt dat verdachte zich heeft gelegitimeerd onder zijn eigen naam en dat zijn firma stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Met betrekking tot het subsidiair tenlastegelegde is de rechtbank van oordeel, dat uit het dossier volgt dat verdachte de stukadoorsmaterialen van de Stucshop heeft gekocht, maar het aankoopbedrag niet heeft betaald. Anders dan is ten laste gelegd heeft verdachte de goederen derhalve niet gehuurd of in bruikleen gehad, zodat verdachte ook van het subsidiair tenlastegelegde dient te worden vrijgesproken.

Hetgeen hierboven is overwogen met betrekking tot het primair tenlastegelegde onder parketnummer 08/730397-15 geldt naar oordeel van de rechtbank ook voor het primair tenlastegelegde onder parketnummer 08/730057-14. Verdachte zal ook van dit primair tenlastegelegde feit worden vrijgesproken. Wel acht de rechtbank de onder voornoemd parketnummer subsidiair tenlastegelegde verduistering wettig en overtuigend bewezen.

De overige feiten, te weten het onder 1 primair en onder 2 tenlastegelegde onder parketnummer 08/951360-13 en het onder feit 2 tenlastegelegde onder parketnummer 08/730397-15, acht de rechtbank evenals de officier van justitie en de raadsman wettig en overtuigend bewezen.

Bewezenverklaring

  • feit 1 primair (parketnummer 08/951360-13): oplichting, meermalen gepleegd;
  • feit 2 (parketnummer 08/951360-13) en feit 2 (parketnummer 08/730397-15): oplichting;
  • het subsidiair tenlastegelegde onder parketnummer 08/730057-14: verduistering.

Strafoplegging

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf maanden.

Verdachte heeft zich gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan het plegen van oplichting en verduistering, waarbij firma’s door hem financieel zijn benadeeld. Verdachte is daarbij doortrapt te werk gegaan en hij heeft daarbij zijn criminele handelen gedurende de periode dat hij de oplichtingen en verduistering pleegde, verfijnd, teneinde telkens nog geloofwaardiger over te komen bij zijn slachtoffers. Op enig moment heeft hij zelfs kopieën van het identiteitsbewijs van zijn overleden vader gebruikt om vertrouwen te wekken bij een creditcardmaatschappij. Verdachte heeft met zijn daden uitsluitend oog gehad voor zijn eigen financiële gewin zonder daarbij oog te hebben voor het leed dat hij bij derden heeft veroorzaakt. Door zijn handelen heeft hij het vertrouwen dat mensen in het handelsverkeer moeten kunnen hebben, ernstig geschaad.

De rechtbank rekent het verdachte ook ernstig aan dat hij, zelfs na politieverhoren, “gewoon” is doorgegaan met zijn criminele praktijken.

Zelfs nadat verdachte op 15 april 2015 door de raadkamer van deze rechtbank werd geschorst, heeft verdachte zich, zeer kort nadat hij op vrije voeten was gesteld, opnieuw schuldig gemaakt aan het - op dezelfde wijze als voorheen - oplichten van mensen.

Daarnaast is verdachte reeds eerder ter zake vermogensdelicten veroordeeld.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^