Verdachte heeft zich gedurende bijna anderhalf jaar schuldig gemaakt aan (het medeplegen van) handel in merkvervalste goederen, en deelname aan een criminele organisatie

Rechtbank Midden-Nederland 22 oktober 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:5351

Verdachte heeft zich gedurende bijna anderhalf jaar schuldig gemaakt aan (het medeplegen van) handel in merkvervalste goederen, en deelname aan een criminele organisatie. Met de handel in merkvervalste goederen wordt aan de rechthebbenden van de intellectuele eigendomsrechten schade toegebracht.

In de onderhavige zaak zijn veel merkhouders gedupeerd geraakt zoals is gebleken uit de aangiften. Deze merkhouders hebben ten koste van grote marktinspanningen hun merken en designs tot bekende producten gemaakt, die veel goodwill vertegenwoordigen en garant staan voor een constante hoge kwaliteit.

In een periode van ruim anderhalf jaar is immers voor ruim € 4.000.000,00 aan merkvervalste kleding verhandeld. Ruim 45.000 stuks kleding lag verspreid over acht loodsen in Nederland en er is bij verdachten een totaalbedrag van € 120.000,00 aan contant geld in beslag genomen afkomstig van deze handel. Teneinde de handel op deze schaal te kunnen voeren hebben verdachten een goed georganiseerd samenwerkingsverband opgezet, waarin ieder zijn aandeel heeft gehad. Het risico van niet toegestaan zijn van handel in merkvervalste artikelen werd ingeschat op het kwijt kunnen raken van deze goederen en als bedrijfsrisico ingecalculeerd. Spreiding van de goederen over meerdere opslagruimtes en het verplaatsen van goederen van de ene plek naar de andere is daarbij als middel gezien om dit risico te beperken. Soms werd een opslagplaats op naam van iemand anders gehuurd om op die manier buiten beeld te blijven. Drie van de (mede)verdachten, medeverdachte 2, 4 en 6 waren al eerder aangesproken door merkhouders en medeverdachte  en 6 hebben hiervoor ook boetes aan een merkhouder betaald. Desondanks zijn verdachten doorgegaan met hun handel.

Verdachte heeft hierin lange tijd een aandeel gehad. Hij heeft voor de opslag en verkoop van de merkvervalste goederen meerdere opslagplaatsen gehuurd, deze goederen verkocht en na instructie deze goederen geteld en gesorteerd. Verdachte heeft steeds naast deze activiteiten een volledige baan gehad. De rechtbank acht het aandeel van verdachte dan ook kleiner dan die van medeverdachten 1], 2] en 3. Verdachte heeft geen verklaring over zijn handelen afgelegd anders dan dat zijn aandeel klein is. Dit neemt niet weg dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de bewezen geachte feiten.

Dit neemt de rechtbank verdachte zeer kwalijk.

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 150 dagen, waarvan 104 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^