Verdachte heeft samen met medeverdachte meermalen hoeveelheden gevangen vis buiten de officiële vangstregistratie gehouden

Rechtbank Noord-Holland 2 november 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:9877 Verdachte heeft samen met de medeverdachten meerdere strafbare feiten gepleegd en meermalen hoeveelheden gevangen vis buiten de officiële vangstregistratie gehouden. Deze registratie is onderdeel van regelgeving die tot doel heeft de visstanden op peil te houden. Het buiten de officiële registratie houden van gevangen vis kan tot overbevissing leiden. Niet opgegeven vis wordt immers niet van het geldende quotum afgetrokken. Verdachte heeft geen rekening gehouden met het risico op overbevissing en daarmee samenhangende gevolgen voor het ecosysteem, maar heeft gehandeld met eigen financiële voordeel op het oog.

Verdachte wordt veroordeeld tot een geldboete van € 2000 wegens feit 1 (deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven), feit 2 (medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd) en feit 3 primair (medeplegen van gewoontewitwassen).

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^