Verdachte, een vennootschap, veroordeeld wegens een gewoonte maken van het op grote schaal witwassen van gestolen auto’s en gestolen auto onderdelen, witwassen en grootschalige BTW-fraude

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 november 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:8711

Verdachte, een vennootschap, heeft een gewoonte gemaakt van het op grote schaal witwassen van gestolen auto’s en gestolen auto onderdelen en het witwassen van van misdrijf afkomstig geld. Daarnaast heeft verdachte grootschalige BTW-fraude gepleegd. Alleen al voor de BTW-fraude met het berekende nadeel van ongeveer € 200.000 is, gelet op vergelijkbare zaken, een substantiële geldboete een passende straf. Met de witwaspraktijken heeft verdachte het plegen van andere misdrijven gefaciliteerd.

Het verweer dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaard dient te worden ten aanzien van de BTW-fraude omdat de Belastingdienst geen boete meer had mogen opleggen na de aanvang van de strafvervolging en er beter overleg had moeten plaatsvinden tussen het openbaar ministerie en de Belastingdienst wordt verworpen.

Het hof veroordeelt de verdachte tot een geldboete van € 40.000.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^