Verdachte aangehouden voor verduistering subsidiegelden

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport heeft gisteren een 42-jarige man uit Utrecht aangehouden. Het gaat om een voormalig directeur van een taxibedrijf dat zich in de regio Utrecht richtte op elektrisch vervoer. De aangehouden man wordt ervan verdacht subsidiegelden te hebben verduisterd. Het strafrechtelijk onderzoek vindt plaats onder leiding van het Functioneel Parket.

Het taxibedrijf heeft in 2011 1,6 miljoen euro aan rijkssubsidie ontvangen voor een proef met elektrisch taxivervoer in de regio Utrecht. Het project werd begin 2013 beëindigd. Ondanks herhaalde oproepen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in 2013 heeft het bedrijf nooit een accountantsverklaring overlegd waarin wordt verantwoord waaraan het geld is besteed. Toen RVO.nl daarop het bedrijf sommeerde 1,6 miljoen aan subsidiegeld terug te betalen, bleek het geld verdwenen te zijn. RVO.nl heeft hiervan aangifte gedaan bij het Functioneel Parket.

Er zijn doorzoekingen verricht in twee woningen en één bedrijfspand in de regio Utrecht waarbij administratie in beslag is genomen. Ook is ruim 20.000 euro aan contant geld, schilderijen, beelden, een TV en vier complete duikuitrustingen in beslag genomen.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^