Het wegwuiven van vormfouten door Hoge Raad

Strafrechtadvocaten maken zich grote zorgen over het onbestraft laten van vormfouten. Dat meldde Mr. Online gisteren. Een vormverzuim is volgens de Hoge Raad bijna nooit meer een reden om de overheid te sanctioneren door middel van bijvoorbeeld bewijsuitsluiting. De strafrechtadvocatuur vindt deze ontwikkeling uiterst gevaarlijk. Maar ook lagere rechters lijken het niet eens te zijn met de koers van de Hoge Raad. Rechters gaan dan ook soms ‘in verzet’ door uitspraken in strijd met de jurisprudentie van ons hoogste rechtscollege te doen.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^