'Verantwoord financieel strafrecht'

In zijn op 18 september 2015 uitgesproken oratie, waarmee Matthijs Nelemans zijn ambt als hoogleraar financieel strafrecht aan Tilburg University aanvaardde, stelt hij dat het financieel strafrecht een betere balans kan vinden en tot een diepere legitimiteit kan komen als er meer aandacht is voor zorgvuldigheid over de hele linie.

In de afgelopen 15 jaar is het handhavingsmodel op verschillende punten geëvolueerd. Deels heeft dat te maken met de opkomst van het punitief bestuursrecht. De nieuwe ontwikkelingen betreffen de toename van open normen, de ontwikkeling van toezichthouders tot spelverdeler en een verschuiving van gerechtelijke naar buitengerechtelijke afdoening. Geconcludeerd wordt dat het handhavingsmodel sterk instrumenteel van aard is geworden. Om tot een meer verantwoord model te komen, is het van belang de aandacht voor zorgvuldigheid te versterken. Dat kan onder meer door het meewegen van het doel van de norm, het meten van de resultaten van beleid en het versterken van controle op buitengerechtelijke handhaving. Overheid, autoriteiten en rechters zullen ieder hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Dit laat onverlet dat ondernemingen in de financiële sector zich ook zullen moeten aanpassen aan de ‘new normal’ van uitgebreide regulering, juridische onzekerheden en proactieve toezichthouders.

Lees verder:

 

Dit artikel kan enkel worden geraadpleegd indien u bent geabonneerd op Ondernemingsrecht.

 

Print Friendly and PDF ^