'Van licht naar zwaar, de evolutie van de bestuurlijke boete in het financieel toezicht'

In 2000 werd de bestuurlijke boete geïntroduceerd in de financieel toezichtwetgeving. Sindsdien heeft de bestuurlijke boete zich in handen van DNB en de AFM ontwikkeld tot een volwaardig handhavingsinstrument. Daarbij valt op dat de bestuurlijke boete oorspronkelijk was bedoeld voor lichte en veelvoorkomende overtredingen, maar tegenwoordig vooral wordt toegepast in geval van ernstige overtredingen. Waar aanvankelijk het verhogen van de doelmatigheid van de handhaving voorop stond, draait het tegenwoordig om afschrikking van de calculerende overtreder. In dit verband is ook het boetebedrag steeds verder verhoogd. Tegelijkertijd lijkt de strafrechtelijke handhaving een opleving door te maken. Heeft de wetgever de greep op de bestuurlijke boete verloren? Vertrekpunt in dit artikel is het oorspronkelijke oogmerk en de reikwijdte van de bestuurlijke boete; vanaf daar wordt de lijn doorgetrokken naar de hedendaagse handhavingspraktijk. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^