'Van externe veiligheid tot extraterritoriale werking van Amerikaanse sanctiewetgeving'

Van ondernemingen wordt verwacht dat zij wet- en regelgeving naleven. Dat is geen makkelijke opdracht, want over elke activiteit bestaan wel regels. En dan gaat het niet alleen om de regels van het land waar men gevestigd is, maar soms ook om regels van andere landen waarvan het niet altijd op voorhand evident is dat die van toepassing zijn. In juni 2014 kreeg de Franse bank BNP Paribas een boete van 8,98 miljard dollar opgelegd vanwege het overtreden van Amerikaanse sancties tegen Iran, Soedan, Cuba en Myanmar. De Amerikanen claimden rechtsmacht enkel omdat betalingen hadden plaatsgevonden in Amerikaanse Dollars. Niet enkel financiële instellingen, maar alle internationaal opererende bedrijven moeten bedacht zijn op de compliancerisico’s veroorzaakt door expansieve Amerikaanse sanctiewetgeving.

Print Friendly and PDF ^